AXA - Quercus Agresywny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-03-21
149,64
0,22
0,15
0,50
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
AXA - Quercus Agresywny
Profil ryzyka: agresywny
2019-03-21
149,64
0,15 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji polskich uniwersalnych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-50%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje min. 50% środków w akcje (głównie spółek notowanych na GPW, w mniejszym stopniu w wyceniane na rynku New Connect oraz na rynkach zagranicznych). Akcje spółek zagranicznych mogą stanowić do 50% aktywów funduszu. Do 50% środków może być inwestowane w polskie lub zagraniczne obligacje i inne instrumenty dłużne. Do 10% środków może być lokowane w j.u. lub tytuły uczestnictwa innych funduszy (polskich i zagranicznych).

Benchmark: 100% WIG

Nazwa funduszu źródłowego: Quercus Parasolowy SFIO – Subfundusz Quercus Agresywny

 

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze