AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-04-01
1144,52
0,00
0,00
-0,65
-0,65
0,15
1,40
2,99
-
-
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
Profil ryzyka: zrównoważony
2020-04-01
1144,52
0,00 %
Zl
%

Opis funduszu

Opis funduszu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, stosujący politykę zarządzania aktywami zakładającą zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji na akcjach oraz instrumentach pochodnych. Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ

Data likwidacji UFK: 31 marca 2020 r.

 

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze