AXA - IPOPEMA Makro Alokacji (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
112.5
112.05
113.4
113.94
114.4
111.21
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji
Profil ryzyka:
2016-06-29
112.5
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-40%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-100%

Opis funduszu

Fundusz realizuje politykę bezwzględnej stopy zwrotu co oznacza, że celem zarządzających jest osiąganie zysku niezależnie od warunków panujących na rynkach finansowych. Akcje i udziały mogą stanowić do 40% aktywów, a papiery wartościowe (obligacje i bony skarbowe) od 0% do 100%. Inwestycje w walutach obcych mogą stanowić do 34% aktywów funduszu.

Nazwa funduszu źródłowego: IPOPEMA SFIO - Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze