AXA - Investor Gold Otwarty (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-19
133,56
0,83
0,63
0,81
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
AXA - Investor Gold Otwarty
Profil ryzyka:
2018-12-19
133,56
0,63 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz rynków surowcowych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-50%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje od 70% do 100% w jednostki uczestnictwa funduszu DWS Invest Gold and Precious Metals Equities lub DWS Gold Plus. Fundusze te inwestują w akcje spółek, których zyski pochodzą z przetwarzania lub wydobywania złota i innych metali szlachetnych, a także w papiery wartościowe, których cena oparta jest o wartość złota i innych metali szlachetnych. Pozostałe środki funduszu Investor Gold Otwarty inwestowane są w polskiej papiery wartościowe (skarbowe i nieskarbowe).

Benchmark: 90% Gold (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Nazwa funduszu źródłowego: Investor Parasol SFIO - Investor Gold Otwarty

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze