AXA - Franklin U.S. Opportunities

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
20.5
20.71
22.6
22.51
20.05
AXA - Franklin U.S. Opportunities
Profil ryzyka:
2016-06-29
20.5
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: ok. 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek (małych, średnich i dużych z różnych branż) z USA charakteryzujących się rosnącą dynamiką wzrostu lub ponadprzeciętnym potencjałem wzrostowym w porównaniu z całą gospodarką. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut

Benchmark: 100% Russell 3000 Growth Index

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin U.S. Opportunities Fund

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze