AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-29
14,04
-0,09
-0,64
-0,35
-2,84
2,11
9,77
-7,81
-13,07
-14,81
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies
Profil ryzyka: zrównoważony
2020-09-29
14,04
-0,64 %
Zl
%

Opis funduszu

Strategia inwestycyjna: 

  • fundusz zrównoważony zagraniczny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 30%-70%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: ok. 30%-70%

Opis funduszu

Fundusz charakteryzuje elastyczna polityka inwestycyjna. Zarządzający mogą lokować środki w akcje spółek rozproszonych na całym świecie (zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających). Ponadto fundusz może inwestować w obligacje krajów i przedsiębiorstw z całego świata. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut.

Benchmark: 67% MSCI World + 33% JP Morgan GGBI Index

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Data likwidacji UFK: 30 września 2020 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze