AXA - Franklin Elastycznego Dochodu

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-29
116,80
0,00
0,00
0,04
0,26
1,26
3,80
4,17
-
-
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
Profil ryzyka: zachowawczy
2020-09-29
116,80
0,00 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 100%

Opis funduszu

Jest to fundusz dłużny o zasięgu geograficznym ograniczonym do rodzimego rynku, lokujący minimum połowę aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne papiery wartościowe.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin Templeton FIO – Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu.

Data likwidacji UFK: 30 września 2020 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze