AXA - ESALIENS Konserwatywny

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-29
282,16
0,02
0,01
-0,03
-0,02
0,20
0,87
1,29
2,69
4,84
AXA - ESALIENS Konserwatywny
Profil ryzyka: zachowawczy
2020-09-29
282,16
0,01 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny uniwersalny rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

W aktywach funduszu przeważają papiery skarbowe, gwarantowane przez Skarb Państwa i inne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego cechujące się dużą płynnością, terminem wykupu do 1 roku i niskim poziomem ryzyka.

Benchmark: 100% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland

Nazwa funduszu źródłowego: ESALIENS Parasol FIO subfundusz ESALIENS Konserwatywny (dawniej: subfundusz ESALIENS Oszczędnościowy)

Data likwidacji UFK: 30 września 2020 r.

 

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze