AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-21
15.52
15.36
15.27
15.02
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities
Profil ryzyka:
2018-02-21
15.52
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-10%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-90%

Opis funduszu

Fundusz lokuje większość aktywów (min. 70%) w obligacje skarbu państwa, emitowane przez rządy państw na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów fundusz może inwestować w akcje.

Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku

Nazwa funduszu źródłowego: BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 Hedged PLN

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze