AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-07-31
87,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2,07
-3,09
-13,85
-
-
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych
Profil ryzyka: agresywny
2019-07-31
87,95
0,00 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

Strategia inwestycyjna: fundusz akcyjny
Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz akcyjny rynków międzynarodowych, który wykorzystując aktywną alokację "chroni" zyski w momentach podwyższonego ryzyka na rynkach. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących ekspozycji na rynek akcji, ale w zamian za akceptację ryzyka rynkowego.

Benchmark: 7%

Nazwa funduszu źródłowego: Altus FIZ Akcji Globalnych

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 2018-11-30,  2018-12-28.

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego środki inwestowane są w fundusz źródłowy, jest w trakcie likwidacji; brak możliwości nabycia jednostek uczestnictwa AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze