Aktywnego Inwestowania (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2015-12-15
39.13
41.29
42.8
43.27
43.53
39.91
Aktywnego Inwestowania
Profil ryzyka:
2015-12-15
39.13
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz zrównoważony rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 20%-70%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 30%-80%

Opis funduszu

Fundusz charakteryzuje elastyczna polityka inwestycyjna. Od 20% do 70% środków jest inwestowane w akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie. Pozostałe środki inwestowane są w instrumenty dłużne (głównie w obligacje skarbu państwa i w mniejszym stopniu w bankowe papiery wartościowe, obligacje komunalne i przedsiębiorstw) oraz instrumenty rynku pieniężnego (o dużej płynności i krótkim terminie wykupu). Do 10% może być lokowane poza granicami kraju.

Benchmark: 55% WIG + 45% Indeks Obligacji Banku Handlowego

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze