Akcji (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2015-12-15
19.49
22.04
23.59
23.37
24.81
21.33
Akcji
Profil ryzyka:
2015-12-15
19.49
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji polskich uniwersalnych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 75%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-25%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje od 75% do 100% w akcje spółek wycenianych i notowanych na warszawskim parkiecie. Do 25% środków może być lokowanych w obligacje skarbowe, korporacyjne (przedsiębiorstw), komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) i inne instrumenty dłużne. Do 10% środków może być lokowane poza granicami kraju.

Benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze