Statut i opłaty

Wszystko o UNIQA OFE

Prospekt, statut i opłaty

Prospekt Informacyjny UNIQA OFE

Statut UNIQA OFE

Opłata dystrybucyjna

Opłata ta jest pobierana od każdej składki członka, która wpłynie do UNIQA. Fundusz potrąca ze składki wpłacanej każdorazowo przez członka kwotę stanowiącą 1,75% kwoty wpłaconych składek.

Opłata za zarządzanie

Opłata ta jest pobierana przez UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. za zarządzanie UNIQA OFE i wynosi w skali miesiąca:

 

Wysokość aktywów netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi
ponaddo
8 000 zł0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca
8 000 20 000 zł3,6 mln + 0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
20 00035 000 zł8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
35 00045 00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
45 00015,5 mln zł