KNF

Wszystko o UNIQA OFE

Nadzór KNF

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Tym samym sprawuje nadzór nad działalnością funduszy i towarzystw emerytalnych. Celem działania Komisji jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, w tym członków OFE.

Od 1 stycznia 2012 roku KNF publikuje na swojej stronie internetowej zestawienie - Informację dotyczącą OFE.

Więcej na stronie KNF