Inwestowanie

Wszystko o UNIQA OFE

Polityka inwestycyjna UNIQA OFE

Realizując zamierzenia polityki inwestycyjnej UNIQA OFE dąży do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Oszczędności naszych Klientów są inwestowane przede wszystkim w akcje spółek o solidnej kondycji finansowej, zdolnych do generowania zysków. W długim horyzoncie czasu takie spółki powinny przynieść satysfakcjonujące stopy zwrotu. 

Polityka inwestycyjna UNIQA OFE zakłada, że średni udział akcji w aktywach Funduszu będzie wynosił 80%. Uzupełnieniem portfela inwestycyjnego są przede wszystkim obligacje emitowane przez firmy oraz instrumenty rynku pieniężnego, w tym lokaty bankowe. 

Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych

Zasady uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniach obligatariuszy oraz zgromadzeniach organów stanowiących emitentów papierów wartościowych będących przedmiotem inwestycji UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami – emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem inwestycji UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego.

 

 

  • Wyceny jednostek
  • Stopa zwrotu
  • Wartość aktywów
  • Struktura aktywów
  • Sprawozdania z WZA
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2024-04-11
63,86
-0,42
-0,65
-0,11
4,69
9,80
22,83
37,81
33,71
47,41
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2024-04-11
63,86
0 %