Mój rachunek OFE - informacje i zarządzanie

Wszystkim klientom UNIQA OFE zapewniamy wygodny dostęp do indywidualnego rachunku emerytalnego.
Zachęcamy do aktywowania usługi Twoje Konto OFE - dedykowanego serwisu internetowego, za pośrednictwem którego możesz szybko i bezpiecznie zapoznać się ze stanem swojego konta emerytalnego.

Dlaczego warto korzystać z serwisu Twoje Konto OFE?

Twoje Konto OFE to serwis, w którym:

  • zapoznasz się z treścią Listu rocznicowego oraz Informacją o stanie rachunku niezwłocznie po ich wygenerowaniu przez fundusz;
  • sprawdzisz stan swojego rachunku w UNIQA OFE oraz historię dokonanych operacji;
  • na bieżąco możesz kontrolować przekazywanie przez ZUS składek na Twój rachunek w funduszu, i w razie ich braku na koncie możesz dokonać ewentualnej reklamacji w ZUS-ie;
  • dokonasz zmiany swoich danych osobowych lub uzupełnisz brakujące dane, ustanowisz nowego beneficjenta lub zmienisz dane wskazanej już osoby;
  • wyślesz zapytanie do UNIQA OFE.

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś Listu rocznicowego oraz Informacji o stanie rachunku od UNIQA OFE, a chcesz mieć dostęp do serwisu Twoje Konto OFE - skontaktuj się z nami:

  • pisemnie: UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. , ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
  • telefonicznie: 22 599 95 22 (koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów telefonicznych)
  • e-mailowo: emerytury@uniqa.pl