Umowy zawarte na podstawie pracowniczych/grupowych ubezpieczeń na życie

Umowy ubezpieczenia zawarte/modyfikowane na podstawie ogólnych warunków pracowniczego/grupowego ubezpieczenia na życie