UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Wyniki Grupy AXA w Polsce w 2018 roku

Podsumowuje Artur Maliszewski, prezes Grupy AXA w Polsce

  • AXA zebrała w 2018 roku 2,7 mld zł składek z ubezpieczeń na życie i majątkowych, o 7 proc. mniej niż w zeszłym roku.
  • AXA była w 2018 roku szóstą grupą kapitałową na rynku ubezpieczeń majątkowych. W ciągu czterech lat podwoiła w nim udział do 4,8 proc. obecnie, na co w głównej mierze wpłynęły przejęcia BRE Ubezpieczenia i Liberty Ubezpieczenia oraz dwucyfrowy przyrost składki z ubezpieczeń dla firm, o 13 proc. w 2018 roku.
  • W segmencie ubezpieczeń na życie AXA zanotowała 32 proc. spadek przypisu składki ogółem, co spowodowało przesunięcie z 7. na 9. pozycję na rynku. Jednocześnie była jednym z najszybciej rosnących zakładów ubezpieczeń pod względem nowej sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – urosła o 50 proc. rdr. To efekt transformacji tej linii, którą AXA prowadzi od trzech lat – od dominujących w poprzednich latach ubezpieczeń z UFK do biznesu opartego o ubezpieczenia ochronne.
  • Wskaźniki wypłacalności obu spółek ubezpieczeniowych AXA są na bezpiecznym poziomie – na koniec roku wyniosły 140,48 proc. w majątkowej AXA Ubezpieczenia i 273,9 proc. w AXA Życie.
  • AXA wypłaciła klientom ze środków własnych odszkodowania i świadczenia w wysokości ponad 1,7 mld zł, o ponad 700 mln zł więcej niż rok wcześniej.
  • Uwagę w 2018 roku kierowaliśmy przede wszystkim w stronę upraszczania struktury organizacyjnej i usprawniania procesów. Rok 2018 był ostatnim etapem integracji po akwizycji BRE Ubezpieczenia i Liberty Ubezpieczenia oraz wewnętrznych połączeniach organizacyjnych. Jesteśmy przygotowani do tego, aby rentownie i stabilnie rosnąć w kolejnych latach.
  • Naszą przewagę upatrujemy w ciągłym doskonaleniu organizacji - zwiększaniu efektywności i digitalizacji procesów sprzedażowych i obsługowych oraz coraz lepszej analizy danych, co ma służyć lepszemu dopasowaniu naszej oferty do potrzeb klientów oraz oczekiwań naszych partnerów i agentów. Celem jest być w pierwszej 5-tce ubezpieczycieli, ale ważniejsze – aby być dobrą jakościowo firmą, efektywną procesowo, solidnym partnerem w biznesie.

W ubezpieczeniach majątkowych planujemy umiarkowany wzrost. Po ostatnich latach dynamicznego wzrostu przypisu składki, chcemy się skoncentrować na utrzymaniu rentowności zarówno w linii ubezpieczeń indywidualnych, szczególnie w OC komunikacyjnym, jak i dla firm. Zysków i przewagi będziemy przede wszystkim szukać w procesach, a kluczowym projektem w 2019 roku będzie przejście z modelu multikanałowej dystrybucji na omnikałowość.
Procesy to naszym zdaniem również idealne miejsce do rozwijania innowacji, w czym chcemy przede wszystkim wykorzystywać wiedzę naszych pracowników. Przykładowo – otworzyliśmy się na nowe spojrzenie w likwidacji szkód komunikacyjnych. Zbudowaliśmy nowy proces w oparciu o wartości dla klienta, przeszliśmy na kosztorys, który nazywamy kosztorysem fair dla klienta. Klient jest zadowolony, nie zgłasza reklamacji, w efekcie proces likwidacji szybciej się zamyka i nie otwiera ponownie. Teraz oszczędzamy na procesie, nie na wypłacie odszkodowania.
Liczymy na rozwój biznesu majątkowego dla firm dzięki współpracy z XL Catlin, którą w zeszłym roku przejęła AXA. Widzimy możliwości wykorzystania szeregu produktów, których do tej pory nie oferowaliśmy na polskim rynku, na przykład polisy D&O, które chronią osoby zarządzające spółkami przed konsekwencjami błędnych decyzji czy ubezpieczenia potencjalnych strat firm związanych z nadużyciami pracowników albo OC dla branży IT. Poszerzamy skalę działań w programach międzynarodowych dla polskich firm działających za granicą – dzięki współpracy z XL zwiększamy pokrycie ze 150 na 200 krajów, w tym na USA, które są kluczowym rynkiem ekspansji zagranicznej polskich firm.
Planujemy również zwiększyć skalę ubezpieczeń dla MŚP, z których na koniec 2018 roku korzystało 10 tys. firm. Pomoże nam w tym bardziej indywidualne podejście do oceny ryzyka niż dotychczas, a co za tym idzie możliwość oferowania bardziej elastycznej i dopasowanej do działalności ochrony.

AXA od trzech lat prowadzi transformację spółki życiowej w kierunku zwiększania udziału w sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych i grupowych z szerokim zakresie ochrony. Zmianę struktury sprzedaży dobrze obrazuje spadek przypisu składki brutto o 32 proc. rdr, który jest efektem niższego o 48 proc. przypisu z ubezpieczeń na życie z UFK. W tym samym czasie nowa sprzedaż ubezpieczeń czysto ochronnych, w tym sztandarowych Planu Ochronnego i Ochrony z Plusem, wzrosła o ponad 50 proc. Z indywidualnych polis ochronnych korzysta obecnie 200 tys. osób, a z polis grupowych – 400 tys. osób z ponad 3 tys. firm. Jesteśmy numerem dwa na rynku pod względem dynamiki sprzedaży ubezpieczeń grupowych. Pozycję tę wypracowaliśmy nie ceną, a jakością produktów i obsługi roszczeń. Proste roszczenia (jak urodzenia czy zgony) wypłacane są w ciągu kilku godzin. Świadczenia wypływają z AXA co pół godziny. W 90 proc. przypadków nie potrzeba żadnych uzupełnień dokumentacji. Proste uszczerbki (jak złamania, zwichnięcia, urazy nieskutkujące dalszymi konsekwencjami) wypłacane są w ciągu 24 godzin. By sprostać zadaniu, AXA ma własnych lekarzy online. Szkody dotyczące bardziej skomplikowanych urazów likwidowane są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów. By było jak najszybciej, nasi likwidatorzy są po szkoleniach medycznych. Dążymy do sytuacji, w której jak najwięcej szkód i roszczeń trafi do prostej, kilkugodzinnej ścieżki likwidacyjnej.

Widzimy szansę rozwoju naszej w firmy w oferowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ofertę PPK przygotowało AXA TFI, ale w jej promocji będziemy korzystać z naszej mocnej pozycji w ubezpieczeniach grupowych i majątkowych dla firm. Przygotowaliśmy bardzo konkurencyjną ofertę. AXA nie będzie pobierać opłaty za zarządzanie w 2019 i 2020 roku, a w kolejnych latach różnicuje opłaty w zależności od udziału akcji między 0,3 a 0,5 procent. W związku z tym, że PPK jest biznesem długoterminowym, to nawet przy tak niskich kosztach, firma o solidnej pozycji finansowej jak nasza jest w stanie oferować również bardzo wysoką jakość obsługi pracodawców i pracowników.

Wyniki finansowe poszczególnych spółek AXA za 2018 r. według PSR
(w nawiasie porównanie z wynikami za 2017 r.)

AXA Życie
Składka przypisana brutto: 750 mln zł (-32 proc.)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 1 mld zł (2 proc.)
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR: 274 proc. (poprzednio 282 proc.)
Wynik techniczny: -7 mln zł (poprzednio -119 mln zł)
Wynik finansowy netto: -6 mln zł (poprzednio -148 mln zł )

AXA Ubezpieczenia TUiR
Składka przypisana brutto: 1,94 mld zł (4 proc.)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 719 mln zł (9 proc.)
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR: 140 proc. (poprzednio 142 proc.)
Wynik techniczny: 33 mln zł (poprzednio: -12,37 mln zł)
Wynik finansowy netto: 44 mln zł (-20 proc.)

AXA PTE
Aktywa w zarządzaniu: 10,1 mld zł (-12 proc.)
Wynik finansowy netto: 42,3 mln zł (23 proc.)

AXA TFI
Aktywa w zarządzaniu: 5,6 mld zł (9 proc.)
Wynik finansowy netto: 5 mln zł (-4 proc.)

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę