UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Przyszli emeryci potrzebują PPK

Nigdy nie jest za późno, aby zaplanować finansową przyszłość, a im wcześniej rozpoczyna się realizację takiego planu, tym większa jest szansa na emeryturę bez wyrzeczeń.

Zmiany jednokierunkowe
Trendy demograficzne są niezmienne od lat: coraz dłużej żyjemy i jako społeczeństwo się starzejemy. Według prognozy OECD w 2050 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadnie w Polsce 60 emerytów, podczas gdy jeszcze cztery lata temu było ich 24. Z drugiej strony nikt nie daje gwarancji, ile będą wynosiły nasze emerytury z ZUS za 20 czy 30 lat. Ten sam raport wskazuje, że obecni 20-latkowie mogą otrzymać w przyszłości emeryturę w wysokości jedynie ok. 38 proc. ich pensji.

Mimo tych – powszechnie znanych – faktów niewielu Polaków myśli o przyszłości finansowej na emeryturze, a jeszcze mniej ma plan na ten statystycznie coraz dłuższy okres życia. Czy PPK mogą to zmienić? Czy mają szansę zwiększyć zaufanie i zrewolucjonizować myślenie Polaków o długoterminowych oszczędnościach? W AXA uważamy, że warto skorzystać z tej możliwości oszczędzania na przyszłość.

 

Konrad Zakrzewski
dyrektor pionu dystrybucji AXA, obszar ubezpieczeń życiowych i osobowych

Długoterminowość i powszechność
Małe kwoty budują duży kapitał – to jedna z popularnych reguł inwestycyjnych. Jeśli inwestujemy długo i odkładamy regularnie, mamy szansę zgromadzić duży kapitał np. na emeryturę. W przypadku PPK dołożą się do tego pracodawca, a także Skarb Państwa. Wkład pracodawcy jest tu bardzo znaczący, właśnie ze względu na zaangażowanie finansowe, ale też przejęcie wielu obowiązków za pracownika. To także wyróżnia PPK na tle innych rządowych pomysłów emerytalnych. Kluczowa będzie jednak powszechność. Doświadczenia rynkowe pokazują, że właśnie w zakładach pracy występuje największy stopień partycypacji w tego typu programach emerytalnych, m.in. ze względu na łatwy dostęp dla pracowników i wpłaty od pracodawcy, podobnie jak w przypadku grupowych ubezpieczeń na życie.

Zaufanie
Pieniądze gromadzone w PPK są prywatne i podlegają dziedziczeniu. To ważny zapis ustawy. Może nawet kluczowy dla powodzenia programu. Istotne jest także to, aby wybrać solidnego partnera do pomnażania swojego kapitału. Dobrze, gdy stoi za nim globalna grupa kapitałowa. Grupa AXA na świecie i w Polsce ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami klientów, a produkty oszczędnościowe, inwestycyjne i emerytalne to ważny element naszej oferty. Mamy także wiedzę i praktykę zgromadzone w ciągu wielu lat funkcjonowania na rynku ubezpieczeń grupowych. Aktualnie w tzw. grupówkach obsługujemy ponad 400 tys. osób, ubezpieczamy ponad 10 tys. firm, a satysfakcja wśród tych właśnie klientów w całym 2018 roku w obszarze wypłaty roszczeń wyniosła 94 proc.

Edukacja, edukacja i doświadczenie
Czy Polacy masowo pozostaną w PPK? Wierzę, że tak. Wszystko pod warunkiem, że zostaną w odpowiednim czasie, w przystępny i jasny sposób poinformowani o zasadach i osobistych korzyściach płynących w przyszłości z uczestnictwa w programie. Jest tu ogromna rola do odegrania dla państwa i instytucji wyznaczonej. Duże znaczenie w upowszechnianiu tych informacji i edukowaniu mają także instytucje finansowe, które zaoferują PPK przy współpracy z pracodawcami, w tym także AXA. Doświadczenie zdobyte przy wdrożeniu programów grupowego ubezpieczenia na życie może być bardzo przydatne przy uruchamianiu pracowniczych planów kapitałowych. I to zarówno po stronie pracodawcy, jak i instytucji finansowej. W gronie naszych klientów znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe i instytucje finansowe. To podmioty posiadające odmienne struktury organizacyjne, stopień rozproszenia i tryb pracy. Skuteczne wdrażanie programów ubezpieczeń u tak różnych pracodawców wymaga doświadczenia, elastyczności oraz wiedzy pracowników. To właśnie oni są świetnie przygotowani, aby pomóc w uruchomieniu i obsłudze PPK.

 

<link _blank>ZADAJ PYTANIE       <link _blank>KALKULATOR PPK     <link lp-ppk _blank>POBIERZ MATERIAŁY

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę