UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

PPK przetestują społeczną odpowiedzialność firm

Pracownicze plany kapitałowe będą testem odpowiedzialności społecznej polskich pracodawców. Oto firmy dostają instrument do realizacji ważnej misji społecznej – zwiększania kapitału społecznego, bez którego zrównoważony rozwój Polski może być trudny do osiągnięcia. Jak wybrać instytucję finansową, która pomoże wzmocnić tę społeczną rolę pracodawców?

Wspólna misja: kapitał społeczny
Pracownicze plany kapitałowe są systemem, który bazuje właśnie na mechanizmie kapitału społecznego. Są oparte o współpracę pomiędzy państwem, pracodawcami i pracownikami. Jej podstawą ma być zaufanie, a efektem – wartość dodana dla wszystkich zaangażowanych stron. Rola pracodawcy jest tu moim zdaniem bardzo trudna, lecz kluczowa. Zarządy firm, my w AXA również, zajmują się teraz głównie analizą kosztów i dodatkowych obowiązków, związanych z prowadzeniem PPK. Nie powinniśmy jednak odkładać na później planów na to, jak wypełnić naszą misję społeczną. W mojej ocenie, w procesie wyboru instytucji finansowej, która wdroży i poprowadzi PPK, pracodawca powinien więc uwzględnić nie tylko jej pozycję rynkową czy możliwości odciążenia go od obowiązków, lecz również to, na ile będzie ona w stanie wesprzeć go w realizacji tej misji. Tak jak rząd musi zadbać o bezpieczeństwo oszczędności, tak rolą pracodawcy jest wzmocnienie więzi ze swoimi pracownikami poprzez umożliwienie im oszczędzania w PPK oraz takiej edukacji w tym zakresie, żeby pracownicy mogli spełnić swoją, w zasadzie najistotniejszą rolę – systematycznego gromadzenia długoterminowych oszczędności.

 

Artur Maliszewski
Prezes Zarządu AXA

Wytłumaczyć sens
Jako przedstawiciel instytucji finansowej wiem, jak trudno jest zmotywować Polaków do systematycznego oszczędzania. Pokusiliśmy się kiedyś w AXA, aby zapytać młodych o wizję ich emerytury. Emerytura, przynajmniej w teorii, ma być według nich czasem odpoczynku i świętego spokoju. Kiedy już nic nie muszą, za to wszystko mogą. Taki komfort psychiczny – nie oszukujmy się – w dużej mierze zależy od stanu konta. Byłbym więc zadowolony, gdyby instytucja finansowa zarządzająca PPK była w stanie przygotować taki program edukacyjny dla pracowników, który pomógłby im zrozumieć, dlaczego potrzebują systematycznie odkładać pieniądze na przyszłość. A potem nie zawieść ich zaufania.

Nie zawieść zaufania
Polski Fundusz Rozwoju, a z nim uczestnicy systemu, są przekonani, że PPK realnie wzmocnią bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin i w długim terminie podniosą ich standard życia. Rząd szacuje, że jeśli tylko składki na PPK będą opłacane w minimalnej wysokości 3,5 proc., całkowity kapitał emerytalny polskich gospodarstw domowych wzrośnie z poziomu 172,6 mld zł na koniec 2016 r. do minimum 339,7 mld zł po 11 latach (w 2027 r.). Pole do konkurencji dla instytucji finansowych, aby osiągać jak najlepsze stopy zwrotu, jest wbrew pozorom dość szerokie, a jednocześnie ustawodawca zadbał o to, aby kluczowe było bezpieczeństwo gromadzonych pieniędzy. Chodzi bowiem o zarządzanie nimi w długim okresie, więc w głównej mierze to stabilne wyniki ostatecznie zbudują zaufanie do PPK i do całego systemu emerytalnego.

Według założeń zrównoważonego rozwoju Polski, w 2030 roku ma być ona krajem, w którym zaufanie stanie się kluczowym elementem życia społecznego, gospodarczego i kulturowego. Warto więc, myślę, nie tylko spełnić obowiązek wprowadzenia PPK, ale wpisać prowadzenie tego programu w nasze strategie odpowiedzialności społecznej.

 

<link emerytura-i-inwestycje ppk formularz-ppk _blank>ZADAJ PYTANIE       <link _blank>KALKULATOR PPK     <link lp-ppk _blank>POBIERZ MATERIAŁY

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę