UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

PPK – jak wyglądają z punktu widzenia pracodawcy

Pracownicze plany kapitałowe powstają, aby wspierać osoby pracujące w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności na emeryturę. Pracodawcy są jednym z trzech, obok uczestników i instytucji finansowych, filarów PPK. Poznanie wyzwań i właściwe przygotowanie mogą mieć kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia programu PPK w firmach.

Z jakimi zadaniami w ramach PPK zmierzą się pracodawcy?

PPK pracodawcyPPK dotyczą wszystkich podmiotów zatrudniających co najmniej 1 osobę, choć są wyjątki od tej reguły. Terminy przystąpienia firm do programu PPK rozłożone są jednak na prawie dwa lata i zależą od wielkości lub typu podmiotu zatrudniającego. W pierwszej kolejności, od 1 lipca 2019 roku, do programu przystąpią firmy mające 250 i więcej pracowników. Najmniejsi pracodawcy, zatrudniający maksimum 19 pracowników oraz jednostki sektora finansów publicznych do programu PPK dołączą jako ostatni, od 1 stycznia 2021 roku.

Bez względu na skalę przedsiębiorstwa przed pracodawcą stoją wyzwania finansowe i organizacyjne. Po pierwsze pracodawca budżetuje i zabezpiecza środki na wpłaty podstawowe na rachunki uczestników PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń pracowniczych. Może także wpłacać dodatkowe środki w maksymalnej wysokości do 2,5% pensji brutto pracownika. Firmy muszą być przygotowane na zwiększone koszty - w największych firmach dotyczy to budżetu już na 2019 rok.

Po drugie zgodnie z ustawą o PPK pracodawca wybiera instytucję finansową do prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego w firmie. Ale nie robi tego bez porozumienia z pracownikami - wyboru dokonuje wspólnie z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją pracowników. To duża odpowiedzialność. Wybrana instytucja przez lata będzie zarządzała środkami przyszłych emerytów, a potem wypłacała świadczenia. W procesie wyboru należy wziąć pod uwagę przede wszystkim interes pracowników i inne ważne czynniki, m.in. warunki zarządzania aktywami w ramach PPK i doświadczenie instytucji w zarządzaniu inwestycjami. Z wybraną instytucją finansową pracodawca zawiera umowę o zarządzanie PPK.

Co jeszcze? Po trzecie pracodawca w imieniu i na rzecz pracowników zawiera umowy o prowadzenie PPK. Odpowiada także za obsługę programu pracowniczych planów kapitałowych oraz przepływ informacji między pracownikami a instytucją finansową. Na pracodawcy spoczywa też obowiązek zarzadzania listą uczestników, komunikację wewnętrzną, szkolenia, informowanie, przyjmowanie dokumentów, itd. To oznacza sporo nowych obowiązków dla osób obsługujących program PPK po stronie pracodawcy. Wybierając instytucję do prowadzenia PPK, warto sprawdzić, jaką pomoc systemową, organizacyjną, merytoryczną, komunikacyjną oferują jej eksperci.

Czy PPK to tylko obowiązki?

PPK obowiązkiMimo licznych wyzwań stojących przed pracodawcami, warto pomyśleć o PPK nie tylko w kategorii obciążeń, nowych obowiązków i wzrastających kosztów. Świadome i odpowiedzialne prowadzenie PPK może być dla pracodawcy szansą na wzmocnienie wizerunku na rynku pracy i przynieść wiele korzyści, między innymi w relacjach pracodawca-pracownik. Firmy biorą udział w tworzeniu programu PPK, który będzie miał realny wpływ na życie wielu ludzi. Oprócz zatrudnienia i możliwości zarabiania tu i teraz pracodawca daje pracownikom także szansę na zabezpieczenie finansowej przyszłości.

Wpłaty podstawowe na PPK pracodawcy to dodatkowa korzyść dla pracownika. Dla pracodawcy wysokość wpłat dodatkowych na PPK może stać się też ważnym elementem polityki wynagradzania. Może bowiem różnicować ich wysokość i na przykład nagradzać w ten sposób najlepszych. Warto też pamiętać, że wpłaty na PPK są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i można wliczyć je do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.

</link>

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę