UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A. ORAZ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zarząd Spółki AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURCAJI S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000271543, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Ubezpieczenia TUIR S.A. oraz UNIQA TU S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Popierz plan połączenia

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie AXA Ubezpieczenia TUIR S.A.

 

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę