UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Informacje dla Podróżnych dotyczące niewypłacalności Biura Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska

W związku z niewypłacalnością Biura Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska, które posiada gwarancję ubezpieczeniową numer 05.821.502 wystawioną dnia 20.08.2019 przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., rozpoczęliśmy proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych zawartych od dnia 17.09.2019 r., które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska

Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i prześlij skan lub zdjęcie na nasz adres mailowy <LINK gwarancje.turystyczne@uniqa.pl>gwarancje.turystyczne@uniqa.pl</link>

Do formularza koniecznie dołącz:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • kopię dowodu wpłaty (np. przelew bankowy, paragon, pokwitowanie) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W  przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia na nasz adres mailowy, można przysłać komplet dokumentów na nasz adres korespondencyjny:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Nie polecamy jednak tej formy, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, która wiąże się też po naszej stronie z wydłużonym czasem realizacji zgłoszenia. 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Uprawnieni do składania roszczeń są:

  • poszkodowani Podróżni,
  • agenci (należy dołączyć pełnomocnictwo od Podróżnego). 

Roszczenie może złożyć:

  • osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy,
  • każdy Podróżny z umowy we własnym imieniu.

 

Formularz do zgłoszenia roszczenia

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę