UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Informacja dla osób przebywających na terenie Ukrainy

Treść w języku ukraińskim znajduje się poniżej.

Телефонна послуга українською - телефонуйте 22 599 95 22 та набирайте 7

 Інформація для людей, які перебувають в Україні.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych, praktycznych informacji dla osób przebywających obecnie na terenie Ukrainy, związanych z zakresem naszych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie samochodu

  • Autocasco: jeśli przy zawarciu polisy rozszerzyłeś ochronę o terytorium Europy, obejmujemy ochroną zdarzenia  powstałe na terenie Ukrainy. Nie obejmujemy ochroną kradzieży.              
  • Assistance: nie obejmujemy ochroną zdarzeń powstałych na terenie Ukrainy.
  • Autocasco Flota: obejmujemy ochroną zdarzenia powstałe na terenie Ukrainy jednak jej zakres może być różny w zależności od wybranej opcji.
  • Assistance Flota: jeśli posiadasz którykolwiek z wariantów Assistance, z wyjątkiem wariantu Podstawowy, obejmujemy ochroną zdarzenia powstałe na Ukrainie.
  • NNW: obejmujemy ochroną zdarzenia powstałe na Ukrainie.

Organizacja pomocy Assistance może być w tym momencie bardzo utrudniona lub nawet niemożliwa.

Ubezpieczenie turystyczne

W ubezpieczeniu turystycznym obejmujemy ochroną powstałe zdarzenia. Co ważne, zgodnie z warunkami ubezpieczenia, ochrona trwa 7 dni od daty powstania zagrożenia w danym obszarze (jeżeli w chwili wybuchu działań zbrojnych przebywałaś/-eś na terytorium Ukrainy).

Jeśli teraz planujesz podróż na teren Ukrainy, nie możemy zaoferować Ci ochrony w ramach ubezpieczenia turystycznego.

OC w życiu prywatnym

Obejmujemy ochroną zdarzenia w tym zakresie.

Zdarzenia powstałe w wyniku działań wojennych wyłączone są z zakresu odpowiedzialności w ubezpieczeniach komunikacyjnych, życiowych i turystycznych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy i przebywasz na terenach bezpośrednio objętych działaniami wojennymi, skontaktuj się z najbliższą jednostką dyplomatyczną RP – aktualne informacje znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація для людей, які перебувають в Україні

Ви застраховані в UNIQA і перебуваєте на території України, яка не постраждала від військових дій:

Страхування автомобіля

Автокаско: ми забезпечуємо захист для подій, що відбуваються на цій території, якщо ви розширили захист, включивши європейську територію під час оформлення поліса. Не гарантуємо захисту від крадіжки.              

Assistance: ми не забезпечуємо захист подій, що відбуваються на цій території.

AutocascoFlota: забезпечуємо захист подій, що відбуваються на цій території. Його обсяг може відрізнятися в залежності від придбаних опцій.

Assistance Flota: ми несемо відповідальність за події, що відбуваються на цій території, якщо у вас є будь-який з варіантів страхування Assistance, крім Основного.

NNW /на випадок нещасних подій/: ми відповідальні за події, що відбуваються на цій території.

Туристичне страхування /страхування подорожей

При страхуванні подорожей ми несемо відповідальність за події, що відбуваються на цій території. Пам’ятайте, що згідно з умовами страхування у вас є 7 днів, щоб залишити небезпечну зону (якщо ви перебували в Україні на момент початку бойових дій).

Якщо ви щойно плануєте поїздку в Україну - наша відповідальність виключена.

Страхування цивільної відповідальності в особистому житті

Ми несемо відповідальність за події, що відбуваються на цій території.

 

 (стосується всіх видів страхування)

Ми виключаємо зі своєї відповідальності події, які стали результатом бойових дій.

Організація допомоги за страхуванням Assistance може бути дуже важкою або навіть неможливою.

Детальну інформацію про обсяг захисту можна знайти в Загальних умовах страхування.

Цей документ є інформаційним і не є підставою для будь-яких претензій стосовно UNIQA.

Якщо вам потрібна допомога і ви перебуваєте на території України в умовах бойових дій:

Зв’яжіться з найближчим польським дипломатичним підрозділом – актуальну інформацію можна знайти на сайті Міністерства закордонних справ https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina

 

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę