UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Fundusze PPK dopasowane do celu

Środki uczestników pracowniczych planów kapitałowych, z których będą korzystać po 60. roku życia, pomnażane będą w funduszach zdefiniowanej daty zwanych też funduszami cyklu życia. Strategie zdefiniowanej daty od wielu lat realizują na rynkach rozwiniętych potrzeby emerytalne. Do tej pory, ze względu na odmienne oczekiwania regulatora, mechanizm ten nie był stosowany nawet przez OFE, choć strategie oparte na cyklu życia uczestników mogą zasadniczo poprawić relację pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem akceptacji ryzyka rynkowego, charakterystycznego dla każdej inwestycji. Nadchodzi czas, kiedy będą powszechnie dostępne także u nas.

 

Robert Garnczarek
Prezes zarządu AXA TFI SA

Inwestycja zmienna w czasie
Co je charakteryzuje i różni od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych? Przede wszystkim w funduszach zdefiniowanej daty z góry określony jest orientacyjny koniec inwestycji. W przypadku PPK ustawodawca określił go jako moment ukończenia przez uczestnika 60 lat. Po drugie, alokacja środków pomiędzy klasy aktywów jest zmienna w czasie – zgodnie z założeniem, że skłonność do ryzyka maleje wraz ze zbliżaniem się do końca inwestycji. Fundusze cyklu życia w długim horyzoncie inwestują więcej środków w instrumenty bardziej ryzykowne, o potencjalnie większej stopie zwrotu. Wraz ze zbliżaniem się końca inwestycji konieczne jest ograniczanie wahań i ewentualnych strat, by nie ryzykować uzbieranych środków, dlatego rośnie w portfelu udział bezpieczniejszych instrumentów.

Jak wybrać fundusze cyklu życia
Ustawa o PPK szczegółowo reguluje, w jakie instrumenty finansowe i w jakich proporcjach mogą inwestować fundusze cyklu życia, ale mimo to pole do decyzji zespołu zarządzającego wciąż będzie bardzo duże. Moim zdaniem niezwykle istotne mogą okazać się kompetencje inwestycyjne zespołów zarządzających na rynkach zagranicznych. Zgodnie z ustawą do 30 proc. części udziałowej aktywów może być inwestowana w akcje zagraniczne. To zdecydowanie zwiększa możliwości inwestycyjne, a przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo portfela poprzez jego dywersyfikację. Prawdopodobnie to właśnie zagraniczna część portfeli PPK będzie decydowała o ostatecznym wyniku inwestycyjnym, biorąc pod uwagę bardzo niską płynność polskiej giełdy oraz dość precyzyjnie określoną strategię inwestycyjną funduszy PPK w zakresie inwestowania na niej. W AXA TFI mamy praktyczną wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami zagranicznymi – z sukcesami zarządzamy 12 strategiami z ekspozycją na zagraniczne aktywa.
Oczywiście ważne są historyczne wyniki inwestycyjne funduszy, ale to nie one są dla mnie najistotniejszym kryterium wyboru. W przypadku PPK przede wszystkim warto postawić na wiarygodność instytucji oferującej PPK. AXA jako jeden z największych podmiotów zarządzających aktywami na świecie, dzięki swojej wysokiej wiarygodności kredytowej – dostępnej tylko dla największych instytucji finansowych – daje przyszłym uczestnikom najwyższe gwarancje bezpieczeństwa środków.
A zatem jakie czynniki zadecydowałyby przy moim wyborze instytucji zarządzającej PPK? Doświadczenie i bezpieczeństwo.

Rozwiązania korzystne dla uczestników PPK
Oparcie programu PPK na funduszach zdefiniowanej daty nie jest przypadkowe. Instytucje finansowe, które zaoferują pracownicze plany kapitałowe, zobowiązane są do utworzenia minimum pięciu funduszy cyklu życia. Dzięki temu możliwe będzie dopasowanie portfela inwestycji do wieku uczestników. Nie będzie potrzebna specjalistyczna wiedza o inwestowaniu, żeby zyskać dostęp do instrumentów rynku kapitałowego i możliwość pomnożenia oszczędności. Uczestnik nie musi poświęcać czasu na analizę i bieżące decyzje inwestycyjne – uczyni to za niego zarządzający funduszem.
Dla pracowników rozpoczęcie oszczędzania w PPK będzie proste, a formalności – jeśli zdecydują się pozostać w programie – zredukowane właściwe do zera. To dobry początek, aby program faktycznie stał się powszechny. PPK to także szansa, aby Polacy zaczęli myśleć o regularnym i długoterminowym inwestowaniu.

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę