UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Działalność zagraniczna wymaga od polskich firm zmiany w podejściu do zarządzania ryzykiem

To jeden z wniosków płynących z debaty o ekspansji zagranicznej polskich firm, która odbyła się 13 października na Ogólnopolskim Zjeździe Firm Rodzinnych U-RODZINY 2018.

Polskie firmy, które inwestują za granicą najbardziej nie doceniają ryzyka związanego z pracownikami: odmienną kulturą pracy i odmienną motywacją, którą się kierują. Pan Kacper Sosnowski z zarządu Kross, producenta rowerów o silnej pozycji za granicą, mówił o tym w trakcie panelu prowadzonego przez Piotra Wójcika, dyrektora departamentu ubezpieczeń OC dla firm z AXA na U-RODZINACH, czyli Ogólnopolskim Zjeździe Firm Rodzinnych w Katowicach. Kross ze zdumieniem odkrył, że doświadczenie w zarządzaniu pracownikami zdobyte w Polsce nie pomaga, gdy okazuje się, że przedstawiciele handlowi przejętej zagranicznej spółki nie nawykli do oceny przez pryzmat celów sprzedażowych!

Na bariery w kontraktowaniu z zagranicznymi partnerami zwracał uwagę Michał Rożek, Prezes Rożek Brokers Group. Na przykład wejście na francuski rynek usług budowlanych i materiałów konstrukcyjnych wymaga ubezpieczenia garantie decennale, które jest bardzo trudno dostępne dla firm niefrancuskich – na początek trzeba wypełnić francuskojęzyczny szczegółowy wniosek odwołujący się do francuskiego prawa budowlanego i ubezpieczeniowego, a miejscowi ubezpieczyciele, co skądinąd zrozumiałe, podchodzą z nieufnością do nieznanych im zagranicznych firm. Jest to zresztą dowód niskiej integracji europejskiego rynku usług – Elżbieta Bieńkowska, europejska komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw w swoim wcześniejszym wystąpieniu oceniła, że o ile istnieje wspólny rynek towarów, to rynek usług jest uwspólniony w zaledwie 30 procentach.

 Niemcy pozostają naszym wiodącym partnerem gospodarczym. Dlatego o ryzyku sporów handlowych mówił mec. Bogumił Kuś, który prowadzi kancelarię prawną we Frankfurcie. Spory prawne to temat rzeka, warto jednak przytoczyć najbardziej zaskakujący wątek dyskusji – syndyk upadłej niemieckiej spółki może zażądać od partnerów handlowych zwrotu zapłaconych już należności, nawet z tytułu prawidłowo dostarczonych towarów, a nawet prawomocnie zasądzonych!

 Paneliści zgodzili się, że działalność zagraniczna wymaga zmiany w podejściu do zarządzania ryzykiem. Niestety, zdaniem dr Agnieszki Głodowskiej z AE w Katowicach, polskie firmy nie dostrzegają jeszcze, że nowe rynki niosą nowe ryzyko. Podaje przykład ryzyka utraty reputacji. Dla firm zagranicznych jest to ryzyko z pierwszej trójki, a dla polskich firm dopiero z drugiej dziesiątki.

Dobra polisa ubezpieczeniowa powinna więc zapewnić klientowi, który prowadzi działalność zagraniczną jednolity standard zarządzania ryzkiem. Jak to robimy w AXA, można sprawdzić  tutaj

Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY to największe i najważniejsze wydarzenie dla przedsiębiorców rodzinnych w Polsce. AXA jest partnerem Zjazdu U-RODZINY dlatego, że chce i wspiera polskie firmy w rozwoju, zarządzaniu ryzykiem i ekspansji zagranicznej. Jest to jedna z deklaracji, którą złożyliśmy w ramach partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę