UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

AXA zamierza sprzedać biznes w Europie Środkowej i Wschodniej

AXA zawarła umowę z austriacką firmą UNIQA Insurance Group AG, na podstawie której UNIQA zamierza kupić spółki należące do Grupy AXA w Polsce: AXA Polska SA, AXA Życie TU SA, AXA Ubezpieczenia TUiR SA, AXA TFI SA i AXA PTE SA oraz spółki w Czechach i na Słowacji za łączną kwotę około 1 miliarda euro.

– Ta transakcja oznacza kolejny krok w upraszczaniu działalności AXA – powiedział Thomas Buberl, dyrektor generalny AXA. I dodał: – Jesteśmy przekonani, że działalność AXA w Europie Środkowej i Wschodniej skorzysta na silnej obecności UNIQA i doświadczeniu w tym regionie, co stwarza nowe możliwości rozwoju i budowania wartości dla klientów. Chciałbym podziękować kadrze zarządzającej i wszystkim pracownikom naszych polskich, czeskich i słowackich spółek za ich zaangażowanie na przestrzeni lat i życzyć im wielu sukcesów w przyszłości.

Zakończenie transakcji uzależnione jest od spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym uzyskania zgody organów regulacyjnych. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do IV kwartału 2020 roku.

Do tego czasu nic nie zmienia się w relacjach z klientami, partnerami i pracownikami.

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę