Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA UniKorona Obligacje

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: UniKorona Obligacje
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne polskie papiery skarbowe
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 382,18 PLN na dzień 2020-07-06
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% Bloomberg EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1–5 lat

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Dariusz Lasek
opis funduszu

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat funduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów funduszu. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp  procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-07-06
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
382,18
0,070,26
2,642,824,528,8410,67
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x