Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA UniKorona Obligacje

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: UniKorona Obligacje
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne polskie papiery skarbowe
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 347,64 PLN na dzień 2018-11-15
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% Bloomberg EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1–5 lat

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Dariusz Lasek
opis funduszu

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat funduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów funduszu. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp  procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2018-11-15
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
347,64
-0,25-0,88
0,680,220,964,273,69
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja