Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA UniKorona Dochodowy

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: UniKorona Dochodowy
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • Typ funduszu: gotówkowe i rynku pieniężnego
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 230,84 PLN na dzień 2020-07-08
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

Stopa odniesienia: średnie oprocentowanie od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Andrzej Czarnecki
opis funduszu

Celem funduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim  bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów funduszu. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-07-08
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
230,84
0,010,03
1,740,411,875,057,63
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x