Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA UniAkcje Nowa Europa

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: UniAkcje Nowa Europa
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji europejskich rynków wschodzących
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze zagraniczne
 • Wycena funduszu: 114,38 PLN na dzień 2020-07-02
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

-

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Ryszard Rusak
opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których głównym obszarem działalności jest Europa Centralna i Wschodnia, a także w świadectwa depozytowe. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Lokaty funduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-07-02
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
114,38
2,072,37
6,33-16,01-9,13-12,63-15,14
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x