Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Skarbiec JP Morgan Highbridge US Steep

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Skarbiec JP Morgan Highbridge US Steep
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji amerykańskich
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze zagraniczne
 • Wycena funduszu: 121,67 PLN na dzień 2017-09-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

-

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Katarzyna Rokicka
opis funduszu

Fundusz lokuje od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund, którego celem jest długoterminowy wzrost wartości kapitału uzyskany dzięki ekspozycji na amerykańskie spółki z wykorzystaniem unikatowej strategii ich doboru i korygowaniu portfela w oparciu o bieżące informacje. W zakresie zainteresowania znajdują się przede wszystkim duże i średnie spółki notowane na giełdzie w Nowym Jorku. Wartość jednostek jest zabezpieczana przed ryzykiem kursowym. Fundusz pozostałą część lokat inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Nardowy Bank Polski i depozyty bankowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 4 lata.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-09-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
121,67
-0,02-0,02
1,151,598,4217,51-
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
pliki do pobrania
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>