Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Skarbiec Depozytowy

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Skarbiec Depozytowy
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne polskie uniwersalne
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 35,81 PLN na dzień 2018-11-14
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez fundusz

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Jakub Krawczyk
opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego o terminie wykupu dłuższym niż rok, jak i o terminie wykupu krótszym niż rok - nie mnie niż 66% wartości aktywów. Fundusz może lokować w każdą z powyżej wskazanych kategorii lokat od 0% do 100% wartości aktywów. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2018-11-14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
35,81
-0,03-0,01
0,920,891,484,915,56
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
pliki do pobrania
informacja