Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Raiffeisen Aktywnego Inwestowania

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Raiffeisen SFIO Parasolowy - subfundusz Aktywnego Inwestowania
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • Typ funduszu: mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 74,51 PLN na dzień 2019-02-18
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBOR 12M + 5%

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Witold Chuść, Piotr Osiecki, Andrzej Zydorowicz, Jakub Ryba
opis funduszu

Subfundusz absolutnej stopy zwrotu, którego polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów Subfunduszu tak w instrumenty dłużne (do 50% aktywów), jak i w instrumenty udziałowe (od 0% do 100% aktywów).
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu oraz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (maksymalna ekspozycja wynikająca z umów mających za przedmiot kontrakty terminowe,
zawartych przez Fundusz w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu).

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2019-02-18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
74,51
0,090,07
-8,91-34,52-60,15-64,89-54,88
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja