Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA MetLife Pieniężny

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: MetLife FIO Parasol Krajowy - Subfundusz MetLife Pieniężny
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • Typ funduszu: gotówkowe i rynku pieniężnego
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 16,65 PLN na dzień 2017-09-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBID 12M

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Tomasz Adamus, Tomasz Karsznia, Adam Kaszyński
opis funduszu

MetLife  Subfundusz Pieniężny inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe  o terminie zapadalności nie przekraczającym 1 roku.
Subfundusz inwestuje średnio 45% aktywów w skarbowe dłużne papiery wartościowe oraz 50% w pozostałe instrumenty dłużne, w tym w obligacje przedsiębiorstw; pozostała część aktywów, około 5%, utrzymywana jest
na krótkoterminowych lokatach bankowych. W zakresie inwestycji w dłużne papiery wartościowe co  najmniej  70%  części  dłużnej  inwestowane  jest w  obligacje  posiadające  rating  inwestycyjny  lub obligacje emitenta, w którym Skarb Państwa posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-09-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
16,65
0,060,01
0,481,141,863,545,35
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>