Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA MetLife Ochrony Wzrostu

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: MetLife SFIO Parasol Światowy - Subfundusz Ochrony Wzrostu
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: ochrony kapitału polskie uniwersalne
 • Typ funduszu: mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 8,40 PLN na dzień 2017-09-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

brak

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Tomasz Adamus, Tomasz Karsznia, Adam Kaszyński
opis funduszu

MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu działa w oparciu o strategię inwestycyjną TV CPPI.
Dokładny udział lokat aktywów Subfunduszu jest uzależniony od wyniku działania algorytmu, który uwzględnia historyczną zmienność cen na rynku akcji oraz relację bieżącej wartości jednostki uczestnictwa do jej maksymalnej historycznej wartości od momentu rozpoczęcia stosowania strategii.
Inwestycje w akcje mogą zmieniać się od 0% do 80% wartości aktywów Subfunduszu i odwzorowują strukturę indeksu WIG20.
Udział w portfelu depozytów oraz dłużnych papierów wartościowych o zapadalności do 1 roku, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może wynosić od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-09-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
8,40
0 0
1,431,792,74-3,1-13,57
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>