Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Investor Indie i Chiny

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Investor Indie i Chiny
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji azjatyckich bez Japonii
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze zagraniczne
 • Wycena funduszu: 235,77 PLN na dzień 2017-10-17
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

45% MSCI CHINA (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Mikołaj Stępniewski
opis funduszu

Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusze DWS inwestują od 70% do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek: mających siedzibę lub spółek notowanych na  giełdzie Papierów Wartościowych w Indiach, mających siedzibę lub prowadzących działalność na Dalekim Wschodzie, mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji lub Chinach. Fundusz pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-10-17
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
235,77
-0,26-0,61
2,574,8410,6911,33-
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>