Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: BNP Paribas Premium SFIO - BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • Typ funduszu: mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych
 • Zasięg funduszu: fundusze globalne
 • Wycena funduszu: 104,54 PLN na dzień 2020-11-26
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBOR 12M + 3%

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Grzegorz Dobek,
Konrad Strzeszewski,
Michał Wiernicki,
Wojciech Woźniak,
Piotr Zagała
opis funduszu

Fundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych, przy czym dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-11-26
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
104,54
0,070,07
1,835,835,810,39-2,79
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x