Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA BlackRock Global Allocation

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: BlackRock Global Funds Global Allocation Fund
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: mieszane zagranicze aktywnej alokacji
 • Typ funduszu: mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych
 • Zasięg funduszu: fundusze globalne
 • Wycena funduszu: 15,61 PLN na dzień 2018-11-15
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

24% BofAML US Treasuries 5+Y TR + 24% FTSE World Ex US TR + 16% Citi WGBI NonUSD + 36% S&P 500 TR

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Zarządzający:
Dennis Stattman, Dan Chamby, Aldo Roldan
opis funduszu

Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez ograniczeń na całym świecie w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe małych i rozwijających się spółek charakteryzujących się potencjałem wzrostowym jak również w papiery spółek niedowartościowanych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2018-11-15
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
15,61
-0,58-0,09
-6,02-5,25-6,735,77,05
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja