Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Altus Akcji

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: ALTUS Akcji C
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji polskich
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 121,48 PLN na dzień 2019-04-12
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIG

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI): Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Łukasz Wójcik, Jerzy Nikorowski, Robert Boczar
Zarządzający:
opis funduszu

Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje. Do 30% aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne, tj.: obligacje i bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2019-04-12
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
121,48
0 0
-2,49-6,54-41,88-46,03-19,13
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja