Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Allianz Surowców i Energii

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Allianz Surowców i Energii
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze globalne
 • Wycena funduszu: 98,09 PLN na dzień 2017-09-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Grzegorz Prażmo, Paweł Małyska
opis funduszu

Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących na szeroko rozumianych rynkach surowców (metale, surowce energetyczne, żywnościowe), w tym w akcje spółek, których działalność związana jest z rynkami surowcowymi. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe. Skierowany do inwestorów poszukujących możliwości inwestowania na globalnych rynkach surowców i energii, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność cen surowców. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-09-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
98,09
0,270,26
3,76-2,99-1,6710,2-
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>