Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Allianz Obligacji Plus

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Allianz Obligacji Plus
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne polskie korporacyjne
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 168,33 PLN na dzień 2017-09-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Marek Kuczalski
opis funduszu

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich oraz innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności. Fundusz polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw, oczekującym stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych i akceptującym niskie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-09-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
168,33
-0,01-0,01
0,681,392,574,1-
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>