Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Allianz Akcji Globalnych

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Allianz Akcji Globalnych
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze globalne
 • Wycena funduszu: 123,47 PLN na dzień 2017-09-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

35% MSCI All Country Index + 30% MSCI EM Index + 30% MSCI Europe + 5% WIBID O/N

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Hubert Kmiecik, Paweł Małyska
opis funduszu

Fundusz inwestuje od 60% do 100% w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Ponadto maksymalnie 40% aktywów może być inwestowanych w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje. Fundusz polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje poza granicami Polski, oczekującymi w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptującymi znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-09-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
123,47
0,140,17
3,265,1610,116,14-
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>