Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA UniOszczędnościowy

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: UNIQA UniOszczędnościowy
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne polskie korporacyjne
 • Typ funduszu: gotówkowe i rynku pieniężnego
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 125,58 PLN na dzień 2020-07-02
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBID 1M pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Andrzej Czarnecki
opis funduszu

Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych: krótkoterminowe papiery skarbowe oraz polskie dłużne instrumenty korporacyjne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub, których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 miesiące.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-07-02
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
125,58
-0,01-0,01
0,54-0,370,962,875,2
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x