Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Komunikat UNIQA TU na Życie S.A. dotyczący blokowania rachunków – realizacja postanowień Ustawy FATCA


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej zwana UNIQA TU na Życie) informuje, że na klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. został nałożony obowiązek złożenia oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA (dalej zwanego Oświadczeniem o statusie „FATCA”).

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z Ustawy z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej „USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej „Ustawa FATCA”) i dotyczy tych klientów UNIQA TU na Życie, którzy otrzymali pismo z prośbą o jego złożenie i przesłanie do ubezpieczyciela.

Pragniemy przypomnieć, że brak złożenia oświadczenia do dnia 01.12.2016 r. powoduje nałożenie blokady na umowę ubezpieczenia.

Blokada skutkuje brakiem możliwości korzystania z pieniędzy zgromadzonych na umowie przez klienta, w tym realizacji:
  • - wykupów, 
  • - wykupów częściowych, 
  • - przeniesienia jednostek uczestnictwa z osobistego rachunku jednostek uczestnictwa (ORJU),
  • - zmiany procentowego podziału składki między funduszami.
W celu uniknięcia blokady umowy ubezpieczenia, prosimy klientów o:

1. niezwłoczne uzupełnienie oświadczenia o statusie FATCA (PDF),
2. przesłanie podpisanego oświadczenia na fatca@uniqa.pl w celu zdjęcia blokady,
3. przesłanie oryginału oświadczenia na adres: 

UNIQA TU na Życie S.A.
Departament Centrum Klienta – Dział Centrum Operacji Ubezpieczeniowych
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

Blokada umowy ubezpieczenia zostanie zwolniona przez UNIQA TU na Życie w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu poprawnie uzupełnionego oświadczenia o statusie FATCA.


Klienci, którzy otworzyli rachunki finansowe od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.  są zobowiązani do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA w każdej instytucji finansowej (bankach, zakładach ubezpieczeń, towarzystwach funduszy inwestycyjnych).

Brak odpowiedzi na wezwanie instytucji finansowej w terminie do 1 grudnia 2016 r. może skutkować brakiem opłacenia składki ubezpieczeniowej przez bank, który realizował dyspozycję klienta na podstawie stałego zlecenia przelewu. Brak opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Klienta może powodować wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej.

Dodatkowe informacje na temat blokady rachunku dostępne są również na stronach internetowych:Formularz oświadczenia FATCA

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>