Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

PRZECZYTAJ

Wypadek samochodowy ma swoją ścisłą definicję. Uznaje się za niego zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego co najmniej jeden z uczestników został ranny lub poniósł śmierć. Uszkodzenie ciała musi powodować rozstrój zdrowia, który trwa dłużej niż 7 dni. Gdy trwa krócej lub zostały poniesione tylko straty materialne, takie zdarzenie określa się mianem kolizji. Sprawca wypadku zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W 2019 roku w Polsce zgłoszono ponad 30 tysięcy wypadków. 40% wszystkich ofiar to piesi i rowerzyści.

Postępowanie w razie wypadku samochodowego

Każdy z nas może być świadkiem lub uczestnikiem wypadku samochodowego. Dlatego warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji. Dzięki temu osoby poszkodowane otrzymają należytą pomoc.

W pierwszej kolejności należy zatrzymać samochód i ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości. Dzięki temu inni kierowcy zostaną poinformowani o tym, że zdarzył się wypadek samochodowy. Należy pamiętać, że nie można ruszać aut uczestniczących w zdarzeniu oraz ich części. Pozwoli to na ustalenie przebiegu zdarzenia przez ekspertów. Można jedynie wyłączyć ich silniki i wyjąć kluczyki ze stacyjki (należy zostawić je pod przednią szybą).

Trzeba pamiętać, że do miejsca zdarzenia można zbliżyć się tylko po upewnieniu się, że jest to bezpieczne. Następnie należy wstępnie ocenić liczbę poszkodowanych i ich stan. Kolejnym krokiem jest wezwanie policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. W tym celu trzeba zadzwonić pod numer 112.

Po wezwaniu służb ratunkowych należy przystąpić do udzielania pomocy poszkodowanym (gdy jest więcej świadków, można podzielić się zadaniami). Warto pamiętać, że za odstąpienie od tej czynności grozi odpowiedzialność karna. Najważniejsze jest prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nie trzeba wykonywać oddechów) i zatamowanie krwotoków. Z osobami poszkodowanymi należy pozostać do momentu przyjazdu karetki.

Śmiertelny wypadek samochodowy

Gdy zdarzy się śmiertelny wypadek samochodowy, należy postępować tak samo, jak w przypadku zdarzenia z rannymi. Również zabronione jest przestawianie aut oraz przenoszenie rzeczy lub części auta. Świadkowie muszą pozostać na miejscu do przyjazdu służb ratunkowych. Zostaną oni przesłuchani przez policję. Pozwoli to na ustalenie przebiegu wypadku oraz sprawcy.

Osoba, która spowodowała śmiertelny wypadek samochodowy, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Podstawą do ukarania jest art. 177 Kodeksu karnego. Za takie zdarzenie przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Osoba, która została poszkodowana w wypadku samochodowym, może ubiegać się o stosowne zadośćuczynienie. Szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy. Potrzebny jest do tego numer polisy OC, który można uzyskać od policji. W przypadku jej braku (lub ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia), trzeba zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Wypłata odszkodowania z OC sprawcy następuje w ciągu 30 dni.

O wypłatę zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu mogą starać się także osoby ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW). W takiej sytuacji ubezpieczyciel udziela nie tylko wsparcia finansowego, lecz także w pomoc w ramach assistance medycznego. Można na nią liczyć także w sytuacji, gdy skutkiem wypadku samochodowego będzie inwalidztwo lub niezdolność do pracy.


Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x