Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Tło z gradientami

Reklamacje


Zasady rozpatrywania reklamacji skierowanych do UNIQA TU S.A. oraz UNIQA TU na Życie S.A. przez osoby fizyczne.

Dbamy o najwyższą jakość obsługi klienta. Wszystkie zgłoszenia szczegółowo analizujemy, by stale poprawiać nasze procesy i produkty.


1. Forma i miejsce składania reklamacji.

Reklamacje  mogą być składane w jednej z następujących form:

  • poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.uniqa.pl/kontakt,
  • pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@uniqa.pl,
  • telefonicznie w UNIQA Contact Center pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00,
  • pisemnie na adres Łódź, ul.Gdańska 132 oraz każdej innej w jednostce UNIQA obsługującej klientów,
  • osobiście podczas wizyty w jednostce UNIQA.

Każda reklamacja powinna być złożona w sposób umożliwiający identyfikację autora (imię i nazwisko/nazwa, adres, Pesel/Regon oraz numer telefonu i adres e-mail). W miarę możliwości, w treści reklamacji należy również podać numer polisy/oferty/szkody, której reklamacja dotyczy, co umożliwi sprawniejszy przebieg procesu rozpatrywania zgłoszenia. Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości jednoznacznego określenia osoby lub instytucji składającej reklamację, nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące usług Raiffeisen Bank należy zgłaszać wypełniając formularz i wysłać go na adres spółki (UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź)
z dopiskiem Reklamacja Bancassurance.


2. Termin i sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji.

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, albo  na wniosek klienta - pocztą elektroniczną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji. Jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe klient zostanie powiadomiony,
w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.


3. Tryb odwoławczy.

Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca klient może:

  • złożyć odwołanie od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie w jednej z form określonych w pkt. 1 (Forma i miejsce składania reklamacji),
  • zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego,
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>