Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pakiety ubezpieczeń dla firm

Akcjonariat i bezpieczeństwo finansowe

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


grudnia 31, 2017

Kapitał zakładowy UNIQA TU S.A. wynosi 220 308 282 zł.

Na 31 grudnia 2017 roku spółka spełniała wszelkie parametry bezpieczeństwa wymagane polskim prawem ubezpieczeniowym.

Struktura akcjonariatu na 31 grudnia 2017 roku:

Nazwa akcjonariusza

Ilość posiadanych akcji

% posiadanych akcji

UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH

12 066 823

98,59%

Pozostali akcjonariusze

172 526

1,41%

Razem

12 239 349

100%

UNIQA TU S.A.

Dane
w tys. zł

Kapitał własny

362 161

Zysk brutto

38 609

Zysk netto

31 160

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami wg Wypłacalności II

409 123

Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)

329 115

Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR

553 326

Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR

168,13%

Minimalny wymóg kapitałowy (MCR)

111 668

Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR

416 318

Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR

372,82%

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


grudnia 31, 2017

Kapitał zakładowy UNIQA TU na Życie S.A. wynosi 42 774 700 zł.

Na 31 grudnia 2017 roku UNIQA TU na Życie S.A. spełniała wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. 

Struktura akcjonariatu na 31 grudnia 2017 roku:

Nazwa akcjonariusza

Ilość posiadanych akcji

% posiadanych akcji

UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH

4 268 150

99,78%

Pozostali akcjonariusze

9 320

0,22%

Razem

4 277 470

100%

UNIQA TU na Życie S.A.

Dane
w tys. zł

Kapitał własny

66 674

Zysk brutto

4 348

Zysk netto

2 360

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami wg Wypłacalności II

90 774

Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)

34 740

Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR

87 833

Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR

252,83%

Minimalny wymóg kapitałowy (MCR)

15 724

Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR

87 833

Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR

558,59%