Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Tło z gradientami

Akcjonariat i bezpieczeństwo finansowe

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń


kwietnia 29, 2016

Kapitał zakładowy UNIQA TU S.A. wynosi 220 308 282 zł.
Strukturę akcjonariatu na 31 stycznia 2016 r. przedstawia poniższa tabela. 

Kapitały własne UNIQA TU S.A. wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 r. 356,19 mln zł.
Na 31 grudnia 2015 r. spółka spełniała wszelkie parametry bezpieczeństwa wymagane polskim prawem ubezpieczeniowym.
W 2015 roku UNIQA TU S.A. istotnie zwiększyła sprzedaż w najbardziej rentownych liniach produktowych jednocześnie poprawiając wynik finansowy. Na koniec 2015 r. UNIQA TU S.A. osiągnęła zysk brutto w wysokości 40,64 mln zł.

Struktura akconariatu na 
31 stycznia 2016 r.

liczba posiadanych
akcji w sztukach

Udział w kapitale

UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH

12 066 054

98,58%

Pozostali akcjonariusze

177 295

1,42%

Razem

12 239 349

100%

UNIQA TU S.A.

Dane
w tys. zł

Kapitał własny

356 186

Zysk brutto

40 637

Zysk netto

31 351

Środki własne

274 894

Margines wypłacalności

115 663

Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności

159 231

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi

237,67%

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

1 732 623

Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

1 968 179

Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

235 556

Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami

113,60%

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie


kwietnia 29, 2016

Kapitał zakładowy UNIQA TU na Życie wynosi 42 774 700 zł.
Struktura akcjonariatu na 31 stycznia 2016 roku.

Kapitał własny UNIQA TU na Życie S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 64,03 mln zł.
Na koniec 2015 r. spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości prawie 6,04 mln zł.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku UNIQA TU na Życie S.A. spełniała wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności.  Margines wypłacalności był pokryty z nadwyżką w wysokości 32,62 mln zł.


Struktura akconariatu
na 31 stycznia 2016 r

Ilość posiadanych
akcji w sztukach

Udział w kapitale

UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH

4 268 150

99,78%

Pozostali akcjonariusze

9 320

0,22%

Razem

4 277 470

100%

UNIQA TU na Życie S.A.

Dane
w tys. zł

Kapitał własny

64 030

Zysk brutto

7 041

Zysk netto

5 663

Środki własne

60 219

Margines wypłacalności

32 657

Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności

27 563

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi

184,40%

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

443 158

Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

503 837

Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

60 680

Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami

113,69%

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>