Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pakiety ubezpieczeń dla firm

Akcjonariat i bezpieczeństwo finansowe

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


sierpnia 01, 2019

Kapitał zakładowy UNIQA TU S.A. wynosi 220 308 282 zł.

Na 31 grudnia 2018 roku spółka spełniała wszelkie parametry bezpieczeństwa wymagane polskim prawem ubezpieczeniowym.

Struktura akcjonariatu na 31 grudnia 2018 roku:

Nazwa akcjonariusza

Liczba posiadanych akcji

% posiadanych akcji

UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH

12 066 843

98,59%

Pozostali akcjonariusze

172 506

1,41%

Razem

12 239 349

100%

UNIQA TU S.A.

Dane
w tys. zł

Kapitał własny

391 190

Zysk brutto

49 525

Zysk netto

35 721

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami wg Wypłacalności II

418 242

Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)

323 046

Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR

560 377

Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR

173,47%

Minimalny wymóg kapitałowy (MCR)

118 019

Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR

422 458

Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR

357,96%

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


sierpnia 01, 2019

Kapitał zakładowy UNIQA TU na Życie S.A. wynosi 42 774 700 zł.

Na 31 grudnia 2018 roku UNIQA TU na Życie S.A. spełniała wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. 

Struktura akcjonariatu na 31 grudnia 2018 roku:

Nazwa akcjonariusza

Liczba posiadanych akcji

% posiadanych akcji

UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH

4 268 150

99,78%

Pozostali akcjonariusze

9 320

0,22%

Razem

4 277 470

100%

UNIQA TU na Życie S.A.

Dane
w tys. zł

Kapitał własny

72 567

Zysk brutto

8 355

Zysk netto

6 613

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami wg Wypłacalności II

92 875

Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)

29 513

Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR

86 112

Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR

291,78%

Minimalny wymóg kapitałowy (MCR)

16 026

Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR

86 112

Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR

537,33%

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x