Zarząd AXA TFI

Robert Garnczarek

Prezes Zarządu

Robert Garnczarek jest prezesem zarządu AXA TFI od marca 2017 roku. Wcześniej przez 7 lat pełnił funkcję prezesa zarządu AXA PTE. Do AXA PTE dołączył w 2006 roku obejmując funkcje dyrektora pionu zarządzania aktywami oraz członka zarządu. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju, gdzie do 1998 roku był członkiem zespołu odpowiedzialnego za doradztwo inwestycyjne. Następnie, w latach 1998-1999 pracował w zespole ING BSK TFI na stanowisku analityka akcji. W kolejnych latach pełnił funkcje zarządzającego aktywami w Zurich Solidarni PTE, AIG PTE oraz w Generali PTE, rozszerzając swoją rolę o kierowanie działem inwestycyjnym.  Jest absolwentem wydziału finansów i statystyki w Szkole Głównej Handlowej.

 

Paweł Mizerski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami / Wiceprezes Zarządu / Główny Ekonomista Grupy AXA

Paweł Mizerski pracuje w AXA TFI od 2006 roku i od tego czasu związany jest też z rynkiem kapitałowym. Zanim objął funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i Wiceprezesa Zarządu był zarządzającym funduszami dłużnymi. Obecnie odpowiada za wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych AXA TFI. Niezmiennie pełni też rolę Głównego Ekonomisty Grupy AXA w Polsce. Paweł Mizerski jest laureatem wielu konkursów i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. W 2013 roku został nagrodzony Alfą przyznawaną przez Analizy Online, a AXA Obligacji, którym zarządza, zdobył tytuł najlepszego funduszu polskich papierów skarbowych pod względem efektywności, czyli relacji zysku do ryzyka. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 305. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość.