Zarząd UNIQA TFI

ROBERT GARNCZAREK

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu UNIQA TFI od marca 2017 roku. Wcześniej przez 7 lat pełnił funkcję prezesa zarządu UNIQA PTE (dawniej AXA PTE). Do UNIQA PTE dołączył w 2006 roku, obejmując funkcje dyrektora pionu zarządzania aktywami oraz członka zarządu. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 roku. Ma ogromne doświadczenie rynkowe – w przeszłości był analitykiem akcji i zarządzającym, kierował także działami inwestycyjnymi. Pracował m.in. dla BM Polskiego Banku Rozwoju, ING BSK TFI, Zurich Solidarni PTE, AIG PTE oraz w Generali PTE. Jest absolwentem wydziału finansów i statystyki w Szkole Głównej Handlowej.

PAWEŁ MIZERSKI

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Wiceprezes Zarządu

Paweł Mizerski pracuje w UNIQA TFI od 2006 roku i od tego czasu związany jest też z rynkiem kapitałowym. Zanim objął funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i Wiceprezesa Zarządu był zarządzającym funduszami dłużnymi. Obecnie odpowiada za wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych UNIQA TFI. Wielokrotny laureat nagród branżowych i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 305. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek finanse i bankowość.

PAWEŁ DYGAS

Członek Zarządu

Członek Zarządu UNIQA TFI od lutego 2021 roku. Zarządzaniem ryzykiem w sektorze finansowym zajmuje się od 2011 roku. Specjalizuje się w ryzyku inwestycyjnym oraz zarządzaniu bezpieczeństwem, w szczególności bezpieczeństwem IT. Jest absolwentem kierunku matematyka w finansach i ubezpieczeniach na Politechnice Warszawskiej.