Prześlij stronę | Wydrukuj stronę

Nowy Wiceprezes Zarządu UNIQA

04.05.2011

Rada Nadzorcza spółek Grupy UNIQA w Polsce powierzyła z dn. 2 maja 2011 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Grzegorzowi Kulikowi. Nowy Członek Zarządu będzie odpowiedzialny za technikę ubezpieczeniową.
Grzegorz Kulik ma 36 lat, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę w branży ubezpieczeniowej rozpoczynał w trakcie studiów jako agent ubezpieczeniowy. W latach 2000 – 2008 zawodowo związany z PZU, najpierw w Inspektoracie w Krakowie, a następnie w Centrali, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery aż do stanowiska Zastępcy Dyrektora Biura Sprzedaży. Od lutego 2008 roku pracował w Generali, gdzie ostatnio był Dyrektorem Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Przez pewien czas pełnił tam również funkcję Dyrektora Departamentu Leasingu oraz Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych Klienta Indywidualnego. W Grupie UNIQA odpowiadać będzie za Pion Techniki Ubezpieczeniowej – likwidację szkód, produkty ubezpieczeniowe i aktuariat.

Z dniem 2 maja 2011 roku jednolity skład Zarządu spółek Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce przedstawia się następująco:

  •     Andrzej Jarczyk - Prezes Zarządu,
  •     Małgorzata Michalak-Bartkowiak - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych,
  •     Zbigniew Zieliński - Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży,
  •     Adam Łoziak - Wiceprezes Zarządu ds. współpracy z mieszkalnictwem,
  •     Grzegorz Kulik - Wiceprezes Zarządu ds. techniki ubezpieczeniowej.

 


Prześlij stronę | Wydrukuj stronę