Prześlij stronę | Wydrukuj stronę

Grupowe ubezpieczenie na życie Razem Bezpieczniej

Każdy z nas może znaleźć się w szpitalu z powodu poważnej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Dobrze, jeśli nie musimy martwić się o środki na leczenie, rehabilitację czy potrzeby najbliższych.

Warto mieć wsparcie finansowe na wypadek takiej sytuacji, aby zapewnić sobie środki  na leczenie i życie, w czasie gdy nie możemy pracować.

Ubezpieczenie na Życie to bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich najbliższych, a także przejaw troski o rodzinę.

Grupowe ubezpieczenie na życie Razem bezpieczniej zapewnia szeroki zakres ochrony życia i zdrowia Twojego i Twoich najbliższych. Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które chcą korzystać z zalet ubezpieczenia pracowniczego, lecz z różnych powodów nie mogą. Szeroki zakres ubezpieczenia i wysokie świadczenia przy niskich składkach dostępne są dla osób pracujących, jak i pozostających bez zatrudnienia, wykonujących wolne zawody i prowadzących własną działalność gospodarczą.

Duży wybór spośród 10 wariantów zakresu ochrony ubezpieczeniowej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Sumy ubezpieczenia wynoszą od 10.000 do 100.000 PLN. W ramach danego wariantu i sumy ubezpieczenia każdy Ubezpieczony w grupie ma jednakowy zakres ubezpieczenia i jednakową  składkę.

Składka zależy od sumy ubezpieczenia i wybranego zakresu zdarzeń ubezpieczeniowych.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy roczne.

Ubezpieczenie jest dedykowane osobom w wieku 18 – 57 lat. Warunkiem przystąpienia jest podpisanie deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami. 

Minimalna wielkość grupy to 3 osoby.

Ochrona dla każdego Ubezpieczonego trwa maksymalnie do ukończenia 67 roku życia.

Okresy ograniczenia odpowiedzialności:

 • zgon Ubezpieczonego – 6 miesięcy,
 • zgon współmałżonka Ubezpieczonego - 6 miesięcy,
 • urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu - 9 miesięcy,
 • zgon dziecka Ubezpieczonego - 6 miesięcy,
 • zgon rodziców i teściów Ubezpieczonego-6 miesięcy,
 • ciężkie zachorowania Ubezpieczonego – 6 miesięcy,
 • poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego – 6 miesięcy,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z innych przyczyn niż nieszczęśliwy wypadek - 6 miesięcy,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu po operacji chirurgicznej (świadczenie rekonwalescencyjne) – 6 miesięcy
 • ciężkie zachorowania dziecka Ubezpieczonego – 6 miesięcy.

Zalety

 • szeroki zakres ochrony Twojego życia i zdrowia i Twoich najbliższych
 • wysokie kwoty świadczeń - nawet do 300 000 zł,
 • wysokie sumy ubezpieczenia,
 • składka dostosowana do Twoich możliwości finansowych
 • wysokość składki taka sama dla wszystkich Ubezpieczonych,
 • brak wymogu badań lekarskich,
 • proste do wypełnienia deklaracje zgody,
 • wypłacane świadczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Informacje o produktach wycofanych ze sprzedaży oraz starszych wersjach OWU i dokumentach można uzyskać w Centrum Pomocy Grupy UNIQA pod numerami: 801 597 597 lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.).

Inne produkty z tego obszaru:

Prześlij stronę | Wydrukuj stronę